Samlade bilder

Samlade bilder från andra platser och andra tider. Exotiska platser såsom; Paris, Hallsberg, Budapest, Örebro, Marrakesh, Karlskoga, Stockholm, Zagreb, Jämsenkoski, Istanbul, Nora och Västerås.